Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Animace škol (šablony III)

 

logo

logo

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ, ZŠ.

MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce a konzultační činnost při realizaci projektů. 

Dne 31. března 2020 ve 14:00:00 hodin vyhlásil Řídící orgán OP VVV výzvu, včetně kompletní dokumentace a detailních podmínek pro realizaci projektů. Žádosti lze podávat přes IS KP14+.

Základní údaje o výzvě:

Otevření výzvy: 31. března 2020 ve 14:00:00 hodin do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin

Žadatelé: nyní pouze MŠ, ZŠ

Finanční alokace na projekt: Minimální výše výdajů: 100 000 Kč, Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)

Délka trvání projektu: minimální délka: 12 měsíců, maximální délka: 24 měsíců

Šablony:

Povinné:

Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Nové: Zahraniční stáže pedagogických pracovníků (MŠ i ZŠ), Klub ICT

Indikátory: Výpočet indikátoru 6 00 00 – vracíme se opět k IS ESF

Bližší informace naleznete zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS