Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

OPZ+

 

EU logo

„Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS Lípa pro venkov, z.s., registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000070je nový projekt Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s., který si klade za cíl obnovu či tvorbu nových sociálních vazeb v komunitách na obcích, jež povedou ke vzájemné podpoře, pomoci a spolupráci a v důsledku eliminuje riziko sociálního vyloučení u cílových skupin, jako senioři, pečující osoby, rodiny s dětmi nebo děti a mládež. Aktivity komunitních center by právě v komunitách měly podporovat řešení společných i individuálních potřeb a vést tak ke zlepšení kvality života lidí a k jejich aktivizaci.

V rámci neformální sociální péče je cílem nastavit záchrannou síť pro seniory a potřebné cílové skupiny, kteří žijí osamoceně (v sociální izolaci) a plíživě se tak zhoršuje jejich psychický a zdravotní stav. Tito senioři většinou nejsou klienty sociálních služeb (nebyl jim přiznán příspěvek na péči, nevyužívají sociální služby a podpory), ale jejich životní podmínky se pohybují na pokraji soběstačnosti či životního minima nebo dokonce již překročili hranici chudoby. U seniorů často dochází ke zhoršení stavu po nějakém úrazu, který jej upoutá na lůžko. Z nemocnice se pak, pokud nemá pečující osobu, nevrací a odchází do LDN. Tito senioři, v případě drobné výpomoci, nebo prostřednictvím navázání na soc. služby mohou být delší dobu soběstační.

V případě, že vás trápí některý ze sociálních problémů, neváhejte se obrátit na pracovníky v komunitních centrech nebo centrech neformální péče. Pomohou vám zajistit kontakt na specializované služby.

Kontakt na manažera projektu:

Ing. Zuzana Jarošová

Email: jarosova@lipaprovenkov.cz nebo opz.maslipaprovenkov@gmail.com 

Tel.: +420 606 730 579

 

Akční plán OPZ+ (201.04 kB)

Loga EU ke stažení (122.9 kB)

 

Realizace komunitní sociální práce a neformální sociální péče probíhá v těchto komunitních centrech:

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS