Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

OPZ+

Plakát publlicity OPZ+

 

„Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS Lípa pro venkov, z.s.“ je nový projekt Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s., který si klade za cíl obnovu či tvorbu nových sociálních vazeb v komunitách na obcích, jež povedou ke vzájemné podpoře, pomoci a spolupráci a v důsledku eliminuje riziko sociálního vyloučení u cílových skupin, jako senioři, pečující osoby, rodiny s dětmi nebo děti a mládež. Aktivity komunitních center by právě v komunitách měly podporovat řešení společných i individuálních potřeb a vést tak ke zlepšení kvality života lidí a k jejich aktivizaci.

V rámci neformální sociální péče je cílem nastavit záchrannou síť pro seniory a potřebné cílové skupiny, kteří žijí osamoceně (v sociální izolaci) a plíživě se tak zhoršuje jejich psychický a zdravotní stav. Tito senioři většinou nejsou klienty sociálních služeb (nebyl jim přiznán příspěvek na péči, nevyužívají sociální služby a podpory), ale jejich životní podmínky se pohybují na pokraji soběstačnosti či životního minima nebo dokonce již překročili hranici chudoby. U seniorů často dochází ke zhoršení stavu po nějakém úrazu, který jej upoutá na lůžko. Z nemocnice se pak, pokud nemá pečující osobu, nevrací a odchází do LDN. Tito senioři, v případě drobné výpomoci, nebo prostřednictvím navázání na soc. služby mohou být delší dobu soběstační.

V případě, že vás trápí některý ze sociálních problémů, neváhejte se obrátit na pracovníky v komunitních centrech nebo centrech neformální péče. Pomohou vám zajistit kontakt na specializované služby.

Kontakt na manažera projektu:

Ing. Zuzana Jarošová

Email: jarosova@lipaprovenkov.cz nebo opz.maslipaprovenkov@gmail.com 

Tel.: +420 606 730 579

 

Akční plán OPZ+ (201.04 kB)

Loga EU ke stažení (122.9 kB)

 

Realizace komunitní sociální práce a neformální sociální péče probíhá v těchto komunitních centrech:

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS