Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Pro žadatele

Harmonogram výzev k 042023

Naše MAS připravila v rámci strategické části dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov, z.s. na období 2021+ část Programové rámce a fiche, kde jsou provázány strategií stanovené cíle a priority s operačními programy.

MAS Lípa pro venkov v souladu s komunitně vedeným místním rozvojem pro období 2021+ bude vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky, dříve PRV), IROP (Integrovaný regionální operační program) a nově zřejmě i OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). 

O konkrétních oblastech podpory se dozvíte více pod záložkami jednotlivých operačních programů.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS