Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzvy

Výzvy z Operačního programu Životní prostředí

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou přijímány žádosti o podporu na Realizace ÚSES a Sídelní zeleň z Operačního programu Životní prostředí. 

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se výzev MAS Lípa pro venkov v rámci komunitně vedeného místního rozvoje OPŽP.

Další informace obecně platné pro žadatele jsou dostupné v sekci Dokumenty  – Pravidla pro žadatele, Pokyny k vyplnění žádost v IS KP14+ atd.

Kontakt: 

Bc. Lída Kršňáková - Manažerka OPŽP

mobil: 607 999 176, e-mail: krsnakova@lipaprovenkov.cz

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS