Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzvy 2023+

Logo

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou od roku 2023 v IROP přijímány žádosti o podporu v opatřeních VzděláváníPamátkyHasiči, Cestovní ruch a Veřejná prostranství. 

Na této stránce naleznete veškeré informace týkající se již vypsaných výzev.

Další informace obecně platné pro žadatele jsou dostupné v sekci Dokumenty

 

Kontakt:

Ing. Martina Kyselová (dříve Jiříková) - manažerka IROP

mobil: 702 195 861 

e-mail: jirikova@lipaprovenkov.cz 

 

Ing. Adéla Mocová Rybová

mobil: 725 508 889

Email: mocova@lipaprovenkov.cz

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS