Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Nová zelená úsporám LIGHT

Maximální výše dotace: 150 000 Kč

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
   
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
   
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Na co může žádat:

Zateplení fasády

 • Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Podpora 6 000 Kč/běžný metr.

Zateplení střechy 

 • Dotace na kompletní zateplení střechy.
 • Podpora: 120 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení stropu

 • Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 • Podpora: 50 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení podlahy

 • Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.
 • Podpora: 60 000 Kč na kompletní opatření.

Výměna oken

 • Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Podpora: 12 000 Kč na jeden kus výplně.

Výměna vchodových dveří

 • Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.
 • Podpora: 18 000 Kč na dveře.

Solární systémy na ohřev vody

 • Podpora: 90 000 Kč

Jak požádat o dotaci:

 • webové stránky systému: AIS SFŽP ČR

https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-9D9D-63161564A311&idForm=a12b5f7e-bd75-4819-9030-6e87f4410f9f&idbo=b6faa0e4-7fdf-413e-b134-ae1e3516fcb8

 • žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Příjem žádostí od 9. ledna 2023.

Veškeré informace se dále dozvíte zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Potřebujete pomoc s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí?

Kontaktujte naši kancelář MAS:

Přílohy výzvy:

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS