Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzva č. 6

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI – VÝZVA MAS Č. 6 PRV

Datum: 30. 10. 2020

MAS Lípa pro venkov z.s. přijala ve Výzvě č. 6 PRV celkem 26 žádostí o dotaci (ŽOD). Do věcného hodnocení po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupilo celkem 25 projektů. Výběrová komise MAS provedla dne 19. 10. 2020 obodování žádostí dle preferenčních kritérií ve fichi č. 15 Rozvoj venkova a stanovila pořadí projektů na základě dosaženého bodového zisku. Rada MAS pak dne 21. 10. 2020 s ohledem na finanční alokaci pro fichi provedla výběr ŽOD a schválila seznam vybraných a nevybraných ŽOD k podpoře. Rozhodnutím Rady MAS bude ve Výzvě č. 6 PRV podpořeno celkem 21 projektů.

SEZNAMY PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI – VÝZVA MAS Č. 6 PRV

Datum: 3. 9. 2020

Ve Výzvě MAS č. 6 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, fiche č. 15 Rozvoj venkova byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

Seminář pro žadatele – Výzva MAS č. 6 PRV

Seminář pro žadatele – Výzva MAS č. 6 PRV

Datum: 8. 7. 2020

Dne 7. 7. 2020 proběhl seminář pro žadatele ve Výzvě MAS č. 6 PRV k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, fiche Rozvoj venkova. Použitou prezentaci najdete v příloze níže.

VÝZVA MAS Č. 6 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI OPERACE 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Datum: 29. 6. 2020

Místní akční skupina Lípa pro venkov z. s. vyhlašuje dnem 29. 6. 2020 Výzvu MAS č. 6 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS