Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzva č. 9

foto1

SEMINÁŘ PRO VYBRANÉ ŽADATELE – VÝZVA MAS Č. 9 PRV

Datum: 10. 6. 2022

Pro žadatele ve Výzvě MAS č. 9 PRV, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, proběhl dne 9. 6. 2022 seminář.
Dokumenty, které na něm byly použity, najdete v přílohách níže.Seznam vybraných žádostí o dotaci - Výzva MAS č. 9 PRV

Datum: 18. 5. 2022

Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupily ŽOD předložené ve Výzvě MAS č. 9 PRV do věcného hodnocení.

Seznamy přjijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS č. 9 PRV

Datum: 28. 3. 2022

Ve Výzvě MAS č. 9 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, fiche č. 7 Zemědělství a č. 11 Podpora podnikání byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

foto1

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE – VÝZVA MAS Č. 9 PRV

Datum: 2. 3. 2022

Dne 1. a 2. 3. 2022 proběhly semináře pro žadatele ve Výzvě MAS č. 9 PRV k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, fiche Zemědělství a Podpora podnikání. Na seminářích použitou prezentaci najdete v příloze níže.

VÝZVA MAS Č. 9 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI OPERACE 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Datum: 22. 2. 2022

Místní akční skupina Lípa pro venkov z. s. vyhlašuje dnem 22. 2. 2022 Výzvu MAS č. 9 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS