Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Neformální sociální péče v Mikroregionu Čáslavsko a obci Suchdol

Novoroční souhrn 1. 1. 2024 1

Novoroční souhrn 1. 1. 2024

Datum: 1. 1. 2024

Neformální sociální péče Suchdol se zaměřuje na seniory, rozvozem obědů k lékaři, úřady, osobní kontakt s klientem. Senioři často vyhledávají místní knihovnu nebo si volají o přivezení nějaké četby domu.
Máme tu u nás i stálé a pravidelné akce.

Vánoční posezení Žehušice

Vánoční posezení Žehušice

Datum: 17. 12. 2023

Účastníci si při malém občerstvení společně poseděli a popovídali, přičemž se pro tuto příležitost sešly klienti obou kurzů v jeden čas. Na vánoční přestávku v kurzech dostali sady 24 cvičení k dobrovolnému luštění. Paní knihovnice předala účastníkům malé dárečky od městyse.

Vánoční posezení Vrdy

Vánoční posezení Vrdy

Datum: 17. 12. 2023

Klientky se sešly ve vánočním čase k příležitosti potrénovat svou paměť a zároveň si vzájemně předat dárky. Setkání se dokonce protáhlo za obvyklou dobu a bylo vidět, že klientkám služby neformální péče opravdu prospívají.

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2023

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2023

Datum: 3. 12. 2023

Akce pořádaná tradičně první adventní neděli, kde májí lidé možnost ukázat, nabízet a prodávat své výrobky. Všichni se rádi naladí na vánoční atmosféru, a ještě prodejce podpoří. Máme radost, že každý rok mají prodejci zájem se jarmarku účastnit.

Klub seniorů Čáslav 14. 11. 2023

Klub seniorů Čáslav 14. 11. 2023

Datum: 14. 11. 2023

Pro klub seniorů z Čáslavy se konala přednáška, kde se účastníci dozvěděli o nabídce neformální péče, možnosti uspořit prostřednictvím dotačního programu a především vyslechli přednášku o trénování paměti v každodenním životě.

Vystoupení pro děti Dudek show

Vystoupení pro děti Dudek show

Datum: 29. 10. 2023

Zábavné vystoupení plné kreslení a překvapení předvedl nejen pro dětské osazenstvo ilustrátor Adolf Dudek.

Kurz trénování paměti 2023/2024

Kurz trénování paměti 2023/2024

Datum: 2. 10. 2023

Kurz trénování pamětí se koná pravidelně každé úterý od 14:30. Hodiny probíhají v místní knihovně a trvají vždy 90 minut a kromě svého účelu trénování paměti plní také výborně svou socializační funkci.

Litoměřice: Zahrada Čech 12. 9. 2023

Litoměřice: Zahrada Čech 12. 9. 2023

Datum: 12. 9. 2023

Na festival Zahrada Čech se odjíždělo od místního zámku v 7 hodin ráno 12. září 2023. Cesta rychle utekla a účastníci byli brzy na místě. Seniorky se moc těšily, že se po dlouhé době někam podívají. Při návratu zazněla spousta ohlasů a tužeb, že by příště zase někam vyrazily. Domů si účastnice dove

Kurz trénování paměti Žehušice 2023/2024

Kurz trénování paměti Žehušice 2023/2024

Datum: 30. 7. 2023

Kurz trénování paměti v městysi Žehušice probíhá od 7. 2. 2023, kdy proběhla úvodní přednáška s praktickými ukázkami cvičení. Do kurzu se přihlásilo cca 28 účastníků z Žehušic i přilehlých částí, v naprosté většině jde o seniory. Setkání probíhají v intervalu 14 dnů v prostorách úřadu městyse.

Prvomájová veselice ve Starkoči 1. 5. 2023

Prvomájová veselice ve Starkoči 1. 5. 2023

Datum: 1. 5. 2023

Na hřišti před obcí Starkoč se za doprovodu kapely Tomášovka stavěla májka. Děti se vyřádily na skákacím hradu a svou kreativitu uplatnily ve výtvarné dílně.

Čarodějnice 30. 4. 2023 1

Čarodějnice 30. 4. 2023

Datum: 30. 4. 2023

Čarodějnické odpoledne pro děti i dospělé se konalo 30. 4. 2023. Pro děti se pořádaly různé soutěže s tématem čarodějnic. Po splnění všech soutěží na děti čekala v truhle odměna v podobě sladkostí. Návštěvníci si mohli opéct buřta a chvíli posedět a natěšeně čekat na oheň, do kterého děti přinášely

Zelená úspora 27. 4. 2023 1

Zelená úspora 27. 4. 2023

Datum: 27. 4. 2023

Nová zelená úspora light se konala 27.4.2023 od 17:00 hodin v Suchdole v obřadní síni na zámku. Senioři si mohli poslechnout, na co mohou žádat dotace např: výměna oken, dveří a mnoho dalšího. Senioři odcházeli nadšení a přemýšlí o změnách na svých domech.

Velikonoční koncert 7. 4. 2023

Velikonoční koncert 7. 4. 2023

Datum: 7. 4. 2023

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči se konal koncert Žesťového kvintetu a posluchači měli příležitost poslechnout si skladby od baroka až po současnost.

Přátelské posezení u příležitosti oslavy MDŽ 10. 3. 2023

Přátelské posezení u příležitosti oslavy MDŽ 10. 3. 2023

Datum: 10. 3. 2023

V obci Starkoč se při příležitosti oslav MDŽ sešly všechny věkové kategorie a trénovaly mozek prostřednictvím MOZKOHRÁTEK v duchu věci praktické za doprovodu hudby k poslechu i tanci.

Kurz trénování paměti Vrdy 2022/2023

Kurz trénování paměti Vrdy 2022/2023

Datum: 31. 12. 2022

Kurz trénování pamětí se koná pravidelně každé úterý od 14:30. Hodiny probíhají v místní knihovně a trvají vždy 90 minut a kromě svého účelu trénování paměti plní také výborně svou socializační funkci.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS