Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výběrová komise

 1. Obec Křesetice - Mgr. Marie Jirků člen VK
 2. Obec Církvice - Jiří Volenec člen VK
 3. Obec Potěhy - Karel Novotný člen VK
 4. Obec Horka II - Simona Vacíková člen VK
 5. STRNIŠTĚ z.s. - Mgr. Dušan Šustek člen VK
 6. Sbor dobrovoných hasičů Krchleby - Josef Bruthans člen VK
 7. Cesta životem bez bariér, z.s. - Mgr. Petra Hnátová člen VK
 8. SK Zbraslavice, z.s. - Ing. Lubomír Tvrdík předseda  
 9. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. - Ing. Stanislav Peroutka člen VK
 10. TJ Star Tupadly, z.s. - Karel Mikeš člen VK
 11. ZAS Úžice, a.s. - Ing. Roman Hromas člen VK
 12. František Pospíšil - František Pospíšil člen VK

Pravidla hodnocení a transparentního výběru projektů:
Každý projekt, který splní administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti postoupí do hodnocení Výběrovou komisí MAS. Projekty předložené v rámci jedné fiche hodnotí vždy tři členové komise stanovení kanceláří MAS tak, aby žádný ze členů komise neměl vztah k projektu, který hodnotí, a aby nebyl spojen s místem realizace projektu. Komise projekty hodnotí dle bodovacích kriterií, která jsou stanovena v příslušné fichi. Hodnocení jednotlivých členů komise se v rámci  jednotlivých kriteríí může lišit maximálně o 50%. Pokud tomu tak není, jsou komisaři vyzváni pracovníky kanceláře MAS k dohodovacímu řízení tak, aby tato podmínka byla splněna. Bodovací kriteria jsou stanovena tak, aby maximálně omezila subjektivní hodnocení. Nejasnosti v hodnocení je možno vyjasnit dotazy při veřejné obhajobě projektu. Konečný počet bodů je stanoven výsledným součtem bodů přidělených jednotlivými hodnotiteli. Po ohodnocení všech projektů v dané fichi je stanoveno pořadí projektů dle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší procento spoluúčasti a dále případně absolutní výše podpory stanovená v žádosti. Pořadí projektů je po podpisu předsedou výběrové komise postoupeno Radě MAS, která jednotlivým fichím přidělí stanovené alokace a rozhodne o podpoře projektů nacházejících se na čáře výběru, případně může stanovit náhradníky. Definitivní výběr se po zpracování pracovníky kanceláře předkládá jako návrh ke schválení Valné hromadě sdružení. 

Jednací řád Výběrové komise MAS Lípa pro venkov z.s.

Zápisy ze zasedání Výběrové komise

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS