Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

3. Výzva - Sídelní zeleň

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí OPŽP

Datum: 7. 4. 2020

Od 4.2.2020 do 6.4.2020 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kdy byla vyhlášena 3. Výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci sídelní zeleně. Níže naleznete kontrolní list hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ OPŽP REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum: 6. 1. 2020

V rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OPŽP REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OPŽP REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum: 9. 12. 2019

MAS Lípa pro venkov z.s. uskutečnila 9.12.2019 v kanceláři MAS Lípa pro venkov seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 3. Výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci sídelní zeleně.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ V RÁMCI OPŽP NA REALIZACI SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum: 2. 12. 2019

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov_č.3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně, která byla vyhlášena dne 14. 11. 2019 pro Realizaci sídelní zeleně.

VÝZVA MAS V RÁMCI OPŽP - REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum: 4. 11. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 4.11.2019 vyhlášena 3. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci sídelní zeleně.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS