Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

logo OP TAK MPO

MAS Lípa pro venkov z.s. se bude v novém programovém období ucházet o administraci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Cílem budou investice do nových nebo do modernizace stávajících technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

Základní informace

Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Operační program navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Cílem programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem.

Celková finanční alokace pro naši MAS je 5.190.000 Kč.

Výše podpory činí 50 %. 

Způsobilé výdaje projektu budou v rozmezí min. 250.000 Kč až 2.140.000 Kč.

Spuštění implementace programového rámce plánováno na poslední čtvrtletí roku 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo inspirativní příklady projektů, které je možné podpořit v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, viz níže.

1. Pořízení obousměrně propojitelných výrobních technologií, strojních souborů a zařízení, robotizovaných linek

• Společnost zatím žádným stupněm digitalizace a robotizace neprošla

• Způsobilé výdaje:

  • CNC vertikální obráběcí centrum
  • informační systém pro řízení výroby
  • SW pro monitorování vytížení strojů a SW pro programování obráběcích strojů

2. Implementace celopodnikových, výrobních a manažerských informačních systémů a zajištění potřebné infrastruktury (včetně HW)

• Problém je absence moderních technologií, které by umožňovaly automatizaci výroby, sběr, analýzu a vyhodnocování dat pro řízení a optimalizaci procesů společnosti a společnosti jako takové.

• Nové technologie pomůžou společnosti efektivněji provádět měření a kontroly kvality a zlepší podnikovou komunikaci na úrovni celého podniku

• Způsobílé výdaje:  - technologie pro měření, digitalizaci a propojenost podniku

3. Digitalizace skladovacích a manipulačních technologií včetně implementace WMS systému

• Pro žadatele na trhu je důležité zvýšení efektivity skladování - automatizace a dále efektivnější způsob kompletace zakázek.

• Cílem je komplexní propojení a automatizace firemních procesů a procesů souvisejících s logistikou, skladováním a vlastní kompletací pro účely zákazníků v oblasti automotive.

• Způsobilé výdaje:

  • propojení skladu s implemenovaným IS
  • rozšíření IS pro řízení skladování, kompletace a logistiku, obohacení IS o systémy práce s velkými daty a základy
  • deterministické AI pro generování optimálních logistických scénářů ve vazbě na konkrétní zakázky
  • rozvinutí nového systému pro on-line komunikaci

Více o OP TAK naleznete zde.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS