Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzvy 2007-2015

Metoda LEADER je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je pomoci obyvatelům žijícím ve venkovských oblastech zlepšit kvalitu života a umožnit hospodářský rozkvět jejich regionů. Metoda LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti a jsou nejlépe schopny samy řešit své vlastní problémy. Smyslem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě zdola-nahoru, prostřednictvím tzv. „místní akční skupiny“. V období 2007 – 2013 byl realizován program LEADER, který je součástí Programu rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství a tzv. platební agenturou je Státní zemědělský intervenční fond. V rámci tohoto programu byla podpořena i naše MAS, která tak každoročně podporovala vybrané projekty ve svém území.

7 principů metody Leader:

1. místní partnerství -  partnerství soukromého a veřejného sektoru, jehož organizační forma je právě MAS

2. společná strategie rozvoje, která vychází ze specifik daného regionu

3. přístup zdola, kdy místní subjekty rozhodují o strategii a výběru priorit, které budou uplatněny v jejich území

4. integrované a vícesektorové akce - společné projekty k naplnění strategie využívající veřejných i soukromých zdrojů

5. inovativnost - důraz na aktivity a akce, které jsou v daném území nové a rozvojové

6. spolupráce uvnitř MAS, mezi MAS navzájem v rámci země i v rámci zemí EU

7. účast a práce v sítích - volné sdružování MAS za účelem výměny výsledků, zkušeností a know-how.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS