Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Logo IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014-2020 je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cíle má být dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy. Řídicím orgánem Integrovaný regionální operační programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS