Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

1. Výzva - Realizace ÚSES

Výběr projektů_OPŽP

Datum: 25. 5. 2020

Korespondenční hlasování Rady MAS Lípa pro venkov k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES proběhlo 11.- 15. 05.2020 hlasováním per rollam v souvislosti s omezeními vyvolanými vyhlášením mimořádných opatření Vlády ČR.

Věcné hodnocení_OPŽP

Datum: 7. 5. 2020

Korespondenční hlasování Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES proběhlo 23.- 27. 04.2020 hlasováním per rollam v souvislosti s omezeními vyvolanými vyhlášením mimořádných opatření Vlády ČR.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí OPŽP

Datum: 23. 3. 2020

Od 4.2.2020 do 20.3.2020 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kdy byla vyhlášena 1. Výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci ÚSES. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ OPŽP REALIZACE ÚSES

Datum: 6. 1. 2020

V rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OPŽP REALIZACE ÚSES

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OPŽP REALIZACE ÚSES

Datum: 3. 10. 2019

MAS Lípa pro venkov z.s. uskutečnila 2.10.2019 v kanceláři MAS Lípa pro venkov seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 1. Výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci ÚSES.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ V RÁMCI OPŽP NA REALIZACI ÚSES

Datum: 20. 9. 2019

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES, která byla vyhlášena dne 25. 2. 2019 pro Realizaci ÚSES.

VÝZVA MAS V RÁMCI OPŽP - REALIZACE ÚSES

Datum: 25. 2. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 25.2.2019 vyhlášena 1. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci ÚSES.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS