Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

2. výzva

Úspěšné projekty 2. výzvy - Obnova a úprava povrchu jízdárny v areálu sportovně-společenského centra v Miskovicích

Úspěšné projekty 2. výzvy - Obnova a úprava povrchu jízdárny v areálu sportovně-společenského centra v Miskovicích

Datum: 14. 10. 2010

12. října se pracovníci MAS účastnili fyzické kontroly SZIF v místě realizace projektu. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

Úspěšné projekty 2. výzvy - ZOD Potěhy, Stáj pro telata

Úspěšné projekty 2. výzvy - ZOD Potěhy, Stáj pro telata

Datum: 16. 8. 2010

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy – Stáj pro telata v ZOD Potěhy

Úspěšné projekty 2. výzvy - Nová střecha pro kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích

Úspěšné projekty 2. výzvy - Nová střecha pro kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích

Datum: 9. 8. 2010

5. srpna 2010 proběhla v místě realizace akce kontrola projektu s výsledkem bez závad.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce střechy kostela sv. Jakuba v Paběnicích

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce střechy kostela sv. Jakuba v Paběnicích

Datum: 2. 8. 2010

Na počátku srpna 2010 byla pracovníky SZIF provedana kontrola v místě realizace projektu, která proběhla bez závad.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Obec Zbraslavice, Hravě a bezpečně na venkovní zahradě MŠ Zbraslavice

Úspěšné projekty 2. výzvy - Obec Zbraslavice, Hravě a bezpečně na venkovní zahradě MŠ Zbraslavice

Datum: 5. 7. 2010

Dne 3. 7. 2010 proběhla úspěšná kontrola projektu v Mateřské škole ve Zbraslavicích.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce kapličky v Horce II

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce kapličky v Horce II

Datum: 12. 4. 2010

V rámci fiche nazvané Paměť venkova se podařilo dokončit rekonstrukci dalšího objektu řadícího se k památkám místního významu.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce a zpřístupnění zvonice kostela Narození Panny Marie v Košicích

Úspěšné projekty 2. výzvy - Rekonstrukce a zpřístupnění zvonice kostela Narození Panny Marie v Košicích

Datum: 5. 4. 2010

Kostel v Košicích je významnou historickou dominantou venkovské krajiny a obce. Jde o pozoruhodnou, v jádře raně gotickou stavbu...

Úspěšné projekty 2. výzvy - Penzion "Na Statku" Tupadly

Úspěšné projekty 2. výzvy - Penzion "Na Statku" Tupadly

Datum: 8. 3. 2010

První dokončený projekt na podporu venkovského cestovního ruchu na území MAS.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Přístavba a půdní vestavba hasičské zbrojnice v Křeseticích

Úspěšné projekty 2. výzvy - Přístavba a půdní vestavba hasičské zbrojnice v Křeseticích

Datum: 1. 3. 2010

Ani v zimním období se nezastavily kontroly realizovaných projektů. Tentokrát jsme zavítali do Křesetic, kde byly dokončeny stavení úpravy hasičárny.

Konečně schváleny projekty 2. výzvy

Datum: 4. 11. 2009

V pondělí 2.11.2009 byly na stránkách SZIF zveřejněny schválené projekty vybrané k podpoře v rámci osy IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Mezi nimi je i 11 projektů MAS Lípa pro venkov. Seznam přinášíme zde. Úspěšní žadatelé budou v nejbližší době vyzváni k podpisu dohody s RO SZIF.

Úspěšné projekty 2. výzvy - Agro Kluky, Rekonstrukce a modernizace posklizňové linky

Úspěšné projekty 2. výzvy - Agro Kluky, Rekonstrukce a modernizace posklizňové linky

Datum: 6. 7. 2009

Agro Kluky s.r.o. – Rekonstrukce, modernizace posklizňové linky

2. výzva - Bodování projektů a vyhodnocení

Datum: 3. 6. 2009

Začátkem června zasedala výběrová komise, která hodnotila přijaté projekty v rámci 2. výzvy MAS. Každý z žadatelů měl možnost obhajoby svého projektu při veřejném slyšení. Výsledky najdete v příloze.

2. výzva - Zaregistrované žádosti o dotaci

2. výzva - Zaregistrované žádosti o dotaci

Datum: 27. 4. 2009

V termínu od 20. do 24. dubna 2009 proběhl v kanceláři MAS příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu Leader „Společně pro kutnohorský venkov“.

2. VÝZVA K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

Datum: 19. 1. 2009

V rámci realizace Strategického plánu Leader (SPL) v letech 2007 - 2013 bylo zvoleno celkem osm oblastí, v rámci kterých bude možné realizovat projekty spolufinancované z programu Leader. V těchto opatřeních (fichích) najdou svůj prostor zemědělští a lesničtí podnikatelé, obce, svazky obcí i neziskové a církevní organizace.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS