Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

logo

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. 

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS