Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Webové stánky se upravují.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

logo

 

Operační program Životní Prostředí (OPŽP)

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. 

<
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS