Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Webové stánky se upravují.

Výlet do vesmíru - ZŠ Červené Janovice

ZŠ Červené Janovice pořádala pro své žáky za podpory Fondu kultury a sportu pro rok 2014 výlet do pražského planetária.

V rámci plnění školních osnov 4. a 5. ročníku se ZŠ Červené Janovice rozhodla dětem přiblížit látku v předmětu přírodověda i jinou formou, než prací a učením ve škole. Objednali si tedy program "Vesmír kolem nás" v pražském planetáriu. Protože jeli děti i z ostatních ročníků, zažádala ZŠ Červené Janovice o dotaci z FKS na dopravu, která činila nejvyšší částku rozpočtu tohoto výletu. Pro děti z nižších ročníků byl vybrán adekvátní program, který byl pro ně největším přínosem v učivu.
 
MAS Lípa pro venkov z.s. podpořila tuto akci příspěvkem z Fondu kultury a sportu pro rok 2014 ve výši 4.000,- Kč
Datum vložení: 23. 10. 2014 21:30
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2015 21:32
<
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS