Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

3. výzva IROP - Vzdělávání_2018

Výběr projektů – 3. výzva IROP_NAVÝŠENÍ ALOKACE

Datum: 11. 10. 2018

Ve středu 10.10. 2018 schválil Řídící orgán IROP žádost Rady MAS Lípa pro venkov o navýšení finanční alokace 3. výzvy IROP – Vzdělávání na 22 mil. Kč (CZV).
Nyní lze podpořit všechny projekty, které prošly formálním hodnocením a přijatelnosti a hodnocením věcným – viz příloha.

Výběr projektů – 3. výzva IROP_Vzdělávání

Datum: 9. 10. 2018

Dne 27.9. 2018 proběhlo zasedání Rady MAS v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s. Na programu jednání byl výběr projektů z 3. výzvy IROP – Vzdělávání. Bližší informace – viz přiložený dokument.

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení

Datum: 25. 9. 2018

Zasedání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP- Vzdělávání proběhlo 20.9.2018 v kanceláři MAS Lípa pro venkov od 14.00 hodin.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 29. 8. 2018

V rámci 3. výzvy MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 7. 8. 2018

Ve čtvrtek 2.8. 2018 uspořádala MAS Lípa pro venkov seminář pro žadatele v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), pro 3. Výzvu MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání.

Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci IROP - Vzdělávání

Datum: 26. 7. 2018

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání, která byla vyhlášena dne 12. 7. 2018.

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 12. 7. 2018

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 12.07.2018 vyhlášena 3. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS