Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

7. výzva IROP - Vzdělávání_2019

VÝBĚR PROJEKTŮ – 7. VÝZVA IROP_NAVÝŠENÍ ALOKACE

Datum: 18. 12. 2019

Ve středu 18.12. 2019 schválil Řídící orgán IROP žádost Rady MAS Lípa pro venkov o navýšení finanční alokace 7. výzvy IROP – Vzdělávání na 11 911 891,61 Kč (CZV).
Nyní lze podpořit všechny projekty, které prošly formálním hodnocením a přijatelnosti a hodnocením věcným – viz příloha.

foto

VÝBĚR PROJEKTŮ – 7. VÝZVA IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 8. 11. 2019

Dne 4.11. 2018 proběhlo zasedání Rady MAS v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s. Na programu jednání byl výběr projektů ze 7. výzvy IROP – Vzdělávání. Bližší informace – viz přiložený dokument.

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Datum: 30. 10. 2019

Zasedání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP- Vzdělávání proběhlo 29.10.2019 v kanceláři MAS Lípa pro venkov od 15.00 hodin.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 28. 8. 2019

V rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 7. 8. 2019

V úterý 6.8. 2019 uspořádala MAS Lípa pro venkov seminář pro žadatele do 7. Výzvy MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřený do oblasti Vzdělávání.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 17. 7. 2019

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání, která byla vyhlášena dne 12. 7. 2019.

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 12. 7. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 12.07.2019 vyhlášena 7. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS