Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

8. výzva IROP - Komunitní centra_2019

VÝBĚR PROJEKTŮ – 8. VÝZVA IROP_KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 10. 4. 2020

Z důvodu nouzového stavu v České republice kvůli COVID-19 proběhlo zasedání Rady MAS Lípa pro venkov k výběru projektů přijatých a obodovaných v rámci 8. výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP-Komunitní centra per rollam od 2.-7.4. 2020. Bližší informace naleznete v přílohách.

VĚCNÉ HODNOCENÍ 8. VÝZVA IROP_KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 30. 3. 2020

Z důvodu nouzového stavu v České republice kvůli COVID-19 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci 8. výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP-Komunitní centra per rollam od 20.-25.3. 2020. Bližší informace naleznete v přílohách.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 4. 2. 2020

V rámci 8. výzvy MAS Lípa pro venkov - IROP – Komunitní centra v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu.

ZMĚNA VÝZVY_PRODLOUŽENÍ VÝZVY_KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 5. 12. 2019

Ve čtvrtek 5.12. 2019 schválil Řídící orgán IROP žádost MAS Lípa pro venkov o prodloužení termínu uzavření 8. výzvy IROP_Komunitní centra z 31.12. 2019 na 31.1. 2020.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_KOMUNITNÍ CENTRA

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 3. 12. 2019

V úterý 2.12.2019 v odpoledních hodinách uspořádala MAS Lípa pro venkov z.s. seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), pro 8.výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Komunitní centra.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 22. 11. 2019

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov - IROP – Komunitní centra, která byla vyhlášena dne 22.11. 2019.

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 22. 11. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 22.11.2019 vyhlášena 8. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Komunitní centra.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS