Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Vyhlášení Výzvy MAS č. 1 OP TAK

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 20. 11. 2023 pro malé a střední podniky vyhlášena Výzva MAS č. 1 OP TAK k předkládání projektových záměrů v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 1.  2024 (12.00 hod.) do 19. 1. 2024  (15.00 hod.). Projektový záměr musí být na MAS podán datovou schránkou.

 

Podporované aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Žadatel ke každé technologii nebo souboru technologií popíše, jakým způsobem dosáhne datové integrace, a zda se jedná o integraci mezi pořizovanými a stávajícími technologiemi nebo pouze mezi pořizovanými.

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech. 

Příloha č. 1 Podnikatelský záměr může být po vyžádání zaslána e-mailem v editovatelné verzi.

Zároveň Vás zveme na Seminář pro žadatele, který se uskuteční 6. 12. 2023 od 15-ti hodin v kanceláři MAS, Zbraslavice 2.

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP21+ a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty

 

Kontakt:  

Ing. Marie Ripplová - projektová manažerka OP TAK

tel: 777 222 603                      

e-mail: ripplova@lipaprovenkov.cz

Přílohy

Výzva MAS č. 1 OP TAK

Výzva MAS č. 1 OP TAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 828,47 kB

Příloha č. 1 Podnikatelský záměr OP TAK

Příloha č. 1 Podnikatelský záměr Výzva MAS č. 1 OP TAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 693,6 kB

Příloha č. 2 Interní postupy OP TAK

Příloha č. 2 Interní postupy OP TAK_Lípa pro venkov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,18 kB

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Preferenční kritéria Výzva MAS č. 1 OP TAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,16 kB

Etický kodex OP TAK

Etický kodex OP TAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,42 kB

Prezentace k přípravě podnikatelského záměru

Technologie pro MAS (CLLD) – prezentace pro MAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS