Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Výzva č. 5

Seminář pro vybrané žadatele – Výzva MAS č. 5 PRV 1

Seminář pro vybrané žadatele – Výzva MAS č. 5 PRV

Datum: 16. 6. 2020

Pro žadatele ve Výzvě MAS č. 5 PRV, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, proběhl dne 15. 6. 2020 seminář.

SEZNAMY VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI – VÝZVA MAS Č. 5 PRV

Datum: 27. 5. 2020

V rámci Výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádostí o dotaci, Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“, byly k podpoře vybrány žádosti dle níže uvedených seznamů.

Výzva MAS č. 5 PRV – posunutí termínu registrace projektů na RO SZIF

Datum: 27. 4. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o posunutí termínu registrace projektů Výzvy MAS č. 5 PRV přes Portál farmáře na 5. 6 2020. Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy vydaný RO SZIF Praha najdete níže v příloze.

SEZNAMY PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI – VÝZVA MAS Č. 5 PRV

Datum: 10. 3. 2020

Ve Výzvě MAS č. 5 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 byly přijaty žádosti dle níže uvedených seznamů.

Seminář pro žadatele - Výzva MAS č. 5 PRV

Seminář pro žadatele - Výzva MAS č. 5 PRV

Datum: 17. 2. 2020

Dne 13. 2. 2020 proběhly v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s. semináře pro žadatele ve Výzvě MAS č. 5 PRV k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020- fiche Zemědělství a Podpora podnikání. Použité materiály najdete v přílohách k tomuto textu.

VÝZVA MAS Č. 5 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI OPERACE 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Datum: 4. 2. 2020

Místní akční skupina Lípa pro venkov z. s. vyhlašuje dnem 4. 2. 2020 Výzvu MAS č. 5 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“. Výzva je vypsána pro podporu investic ve fichích Zemědělství a Podpora podnikání. Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit dne 13. 2. 2020 seminář (více v přiložené pozvánce). Příjem žádostí o dotaci v této výzvě bude probíhat v termínu 17. 2. – 5. 3. 2020.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS