Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

VÝZVA MAS V RÁMCI OPŽP - REALIZACE ÚSES

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 25.2.2019 vyhlášena 1. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci ÚSES.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 25.2.2019 od 9.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 06.01.2020 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní nezikové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby

 

Podporované aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPŽP

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Realizaci ÚSES nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty

Přílohy

Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_Realizace ÚSES - změna výzvy

Výzva č. 1_Realizace ÚSES - změna výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 521,24 kB

Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_Realizace ÚSES

Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_Realizace ÚSES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 520,11 kB

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, verze 20

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, verze 20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB

Příloha č. 2 - Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_Realizace ÚSES - Kritéria pro hodnocení žádostí

Příloha č. 2 - Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_Realizace ÚSES - Kritéria pro hodnocení žádostí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 436,11 kB

Náklady obvyklých opatření MŽP

Náklady obvyklých opatření MŽP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 121,39 kB

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 + 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standart AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

Nároky na projekty na realizace zeleně v SC 4.3 dle PrŽaP - Realizace ÚSES

Nároky na projekt 4.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,05 kB
Datum vložení: 25. 2. 2019 8:23
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2019 11:23
Autor: Správce Webu
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS