Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

20.04.2021

Nabídka pro obce ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje

Chceme Vám nabídnout zapůjčení pracovního zázemí, včetně krásného reprezentativního jednacího salónku (např. při pracovních jednáních v Praze).

Detail

19.04.2021

Zápis a usnesení Rady MAS únor 2021

Z důvodu nouzového stavu v České republice kvůli COVID-19 proběhlo zasedání Rady MAS on-line dne 15.2. 2021. Navržená usnesení byla schválena per rollam po ukončení jednání on-line.

Detail

14.04.2021

Dotazník k přípravě Strategie CLLD pro území MAS Lípa pro venkov

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se rozvoje území MAS Lípa pro venkov, z.s. . Za vyplnění Vám předem děkujeme. Tým kanceláře MAS Lípa pro venkov, z.s.

Detail

07.04.2021

XXIII. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLKU MAS LÍPA PRO VENKOV Z.S.

V souvislosti s omezeními vyvolanými vyhlášením mimořádných opatření Vlády ČR se řádná valná hromada spolku nemohla uskutečnit v původně plánovaném termínu.

Detail

06.04.2021

foto

Seminář pro žadatele – Výzva MAS č. 7 PRV

Dne 1. 4. 2021 proběhl seminář pro žadatele ve Výzvě MAS č. 7 PRV k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, fiche Zemědělství, Podpora regionální produkce a Rozvoj venkova. Použitou prezentaci najdete v příloze níže.

Detail

05.04.2021

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 5.04.2021 vyhlášena 9. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání.

Detail

22.03.2021

VÝZVA MAS Č. 7 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI OPERACE 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Místní akční skupina Lípa pro venkov z. s. vyhlašuje dnem 22. 3. 2021 Výzvu MAS č. 7 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“.

Detail

Nejnovější fotogalerie

25.09.2020

Exkurze pro starosty Rakovnicko

Exkurze pro starosty Rakovnicko

Exkurze pro starosty, místostarosty a zastupitele obcí proběhla ve dnech 23. – 24. 9. 2020 na území Místní akční skupiny Rakovnicko. Cílem exkurze bylo seznámit účastníky akce s úspěšně zrealizovanými projekty.

Detail

11.09.2020

Exkurze MAS Sokolovsko

Exkurze MAS Sokolovsko

Ve dnech 9. - 11. 9. 2020 nás navštívili kolegové z MAS Sokolovska, kteří se zajímali o projekty zrealizované na podporu zemědělství, potravinářství a drobných nezemědělských podnikatelů. Navštívili kutnohorské vinné sklepy, restauraci a penzion Benešovka, pivovar Malešov a v rámci doprovodného programu si prohlédli Kutnou Horu a tvrz v Malešově.

Detail

09.09.2020

Seminář - CLLD po roce 2020

Seminář - CLLD po roce 2020

MAS Lípa pro venkov byla přítomna na semináři "CLLD po roce 2020" konaného ve dnech 26.-27.8.2020 v Martinicích u Březnice.

Detail