Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Nezemědělské podnikání

Zobrazeno 1-30 ze 32

Pořízení nové technologie CNC

Datum: 19. 4. 2023

Projektem došlo k zakoupení technologie vertikálního CNC obráběcího centra. Proces vrtání, frézování a drážkování tak bude provádět pouze jeden stroj. K zefektivnění výroby dojde zkrácením technologických časů a snížením energetické náročnosti. Nižší hladina hluku navíc zlepší pracovní podmínky.

Míchačka

Pořízení stavební techniky pro výrobu betonových směsí

Datum: 19. 4. 2023

Projektem došlo k pořízení mobilní míchačky betonových směsí, která je připojitelná k traktoru a její pohon je zajištěn jeho hydraulickým okruhem. Míchačka je vybavena samonakládacím zařízením a bude využita pro služby poskytované ve stavebnictví.

Lešení

Lešení pro stavební činnosti

Datum: 19. 4. 2023

Výsledkem realizace projektu byl nákup lešení pro zednické a stavební činnosti, jehož použití zefektivní podnikatelskou činnost žadatele při zvýšení bezpečnosti práce.

Dodávka N1

Dodávka pro klempířké, pokrývačské a elektroinstalační služby

Datum: 19. 4. 2023

Nová dodávka pro přepravu materiálu (pro služby klempířství, pokrývačství a elektroinstalace) disponuje dostatečně velkým a dlouhým vnitřním prostorem a svými nižšími provozními náklady přispěje k zachování konkurenceschopnosti žadatele.

Manipulátor

Smykový nakladač

Datum: 18. 4. 2023

Projektem došlo k nákupu smykového nakladače s lopatou a paletizačními vidlemi pro zemní a stavební práce prováděné v souvislosti s podnikatelskou činností žadatele- výstavba bytových a nebytových budov.

Bruska

Vybavení truhlářské dílny

Datum: 18. 4. 2023

Předmětem projektu bylo pořízení brusky do truhlárny. Investice umožní rozvoj podniku a vede k větší efektivitě výroby při zvýšení kvality opracování dřeva.

multifunkční pánev

Pořízení investic pro rozvoj podnikání Zbraslavice

Datum: 18. 4. 2023

Žadatel projektem pořídil elektrickou multifunkční pánev, která zrychlí a zefektivní přípravu pokrmů v restauraci. Nabíjecí a startovací stanici, nízkozdvižný zvedák, šroubový kompresor a indukční ohřev žadatel využije pro rozšíření nabídky a kvality poskytovaných služeb autoservisu.

Minirypadlo

Nákup minirypadla

Datum: 14. 4. 2023

Projektem došlo k zakoupení minirypadla, které umožní rozšíření žadatelem poskytovaných služeb při přípravě staveniště u zákazníka o výkopové a bourací práce a terénní úpravy.

Mobilní hliníkové lešení

Mobilní lešení

Datum: 13. 4. 2023

Projektem pořízené mobilní hliníkové lešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti práce, usnadnění a zrychlení montážních prací a úspoře nákladů při poskytování tesařských prací a rekonstrukcí střešních plášťů.

Rekonstrukce povrchu jízdárny

Obnova povrchu jízdárny Souňov

Datum: 11. 4. 2023

Projektem došlo k obnovení povrchu venkovní jízdárny a pořízení stínící tkaniny.

Modernizace truhlářské dílny

Modernizace truhlářské dílny

Datum: 19. 9. 2022

Předmětem projektu bylo pořízení centrálního odsávání, briketovacího lisu a lakovacího boxu (bez stříkací techniky).

Rekonstrukce ubytovacího zařízení

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stávajících pokojů ubytovacího zařízení, obnově vybavení pokojů a nákupu vybavení do kuchyně restaurace.

Modernizace vybavení kavárny

Modernizace vybavení kavárny

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k zmodernizování stávajícího vybavení na úroveň požadovanou současnými trendy:

Nákup vozidla N1

Nákup motorového vozidla kategorie N1

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení nového pracovního vozidla kategorie N1, které žadatel potřeboval ke zvýšení efektivnosti a časových úspor (tedy snížení provozních nákladů) při navážení materiálu a nářadí.

Dodávka pro klempířské a pokrývačské služby

Dodávka pro klempířské a pokrývačské služby

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení nové dodávky pro přepravu materiálů a nářadí s větším vnitřním ložným prostorem i s větším ložným prostorem střešního nosiče s nižšími provozními náklady.

Nákup pásové pily

Nákup pásové pily

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k nákupu poloautomatické pásové pily, která výrazně urychlí a zefektivní výrobu.

Nákup stroje do stavebnictví

Nákup stroje do stavebnictví

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k rozšíření strojového parku společnosti MWL servis s.r.o. Společnost zakoupila minirýpadlo. Přínosem je zvýšení efektivity práce a nabídka kompletní služby zákazníkovi.

Vybavení a zateplení objektu šicí dílny

Vybavení a zateplení objektu šicí dílny

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení a uvedení do provozu velkoformátové sublimační tiskárny a zateplení fasády. Pořízením došlo k vyšší efektivitě hospodaření žadatele a zvýšení konkurenceschopnosti. Zateplením fasády se zvýšila efektivita hospodaření snížením nákladů na vytápění.

Pořízení investice pro rozvoj podnikání

Pořízení investice pro rozvoj podnikání

Datum: 7. 10. 2020

Projekt spočívá ve vyřazení a zakoupení nového vybavení restaurace a kuchyně (výměna kuchyňských stolů, nábytek do prostoru restaurace, chladící obslužná vitrína), pokud jde o oblast podnikání ve stravování. Zakoupením laserové geometrie dojde k rozšíření poskytovaných služeb v oblasti údržby a opravy motorových vozidel, zejména nákladních (geometrie pro nákladní vozy, svářecí technika TIG včetně chladící jednotky, hydraulický lis 50t, ruční hydraulický jámový zvedák do 12t). Moderní technikou se zefektivní poskytované služby a zajistí konkurenceschopnost žadatele podnikajícího na venkově.

Pořízení nové technologie do truhlářské dílny

Pořízení nové technologie do truhlářské dílny

Datum: 20. 1. 2020

Projekt sestával z nákupu širokopásové brusky a modernizace stávající technologie odsávání dřevního odpadu (piliny, hobliny), která je součástí linky na výrobu briket. V rámci modernizace technologie byl stávající ventilátor nahrazen novým o vyšším výkonu, čímž došlo k navýšení odsávací kapacity linky.

Nákup montážního vozu

Nákup montážního vozu

Datum: 20. 1. 2020

Obsahem projektu byl nákup dodávky kategorie N1, která slouží jako montážní vůz pro podnikání žadatele v oblasti truhlářství. Dodávka disponuje dostatečným ložným prostorem a má nízké provozní náklady.

Café restaurant Benešova 6 - zimní zahrada

Café restaurant Benešova 6 - zimní zahrada

Datum: 20. 1. 2020

V rámci projektu byla postavena zimní zahrada k již zavedené restauraci dle doložené technické dokumentace. Zimní zahrada slouží jako další prostor pro běžné hosty , ale v případě požadavku na "uzavřenou společnost" je možné tento prostor oddělit posuvnými dveřmi od zbývající části restaurace.

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Datum: 4. 9. 2019

Projektem došlo k pořízení nového menšího a obratnějšího dronu pro fotografické letecké práce, který je nasazen v místech, kde není prostor, například mezi stromy, v hale apod., a také pro natáčení rychle se pohybujících předmětů např. jedoucích automobilů. Dron je dále schopen provozu v mrazu (má vyhřívané akumulátory). Součástí dodávky byla i kamera, dálkové ostření a náhradní akumulátory.

Modernizace CNC obráběcího centra

Modernizace CNC obráběcího centra

Datum: 2. 7. 2019

"Pro svou činnost využívá žadatel CNC obráběcí centrum, které slouží pro tříosé kovoobrábění tvarových dílů.
Předmětem projektu byla modernizace tohoto CNC stroje prostřednictvím pořízení nového pohonu os, pohonu výměníku nástrojů, měniče vřetene a řídícího systému stroje. Dále došlo k nákupu CAM software pro programování řezných drah a řezných podmínek tohoto CNC stroje včetně postprocesoru."

Pořízení CNC stroje pro termické dělení

Pořízení CNC stroje pro termické dělení

Datum: 2. 7. 2019

Projekt řešil pořízení CNC stroje pro termické dělení, který umožňuje přesné dělení kovového materiálu elektrickým obloukem do předem naprogramovaných tvarů a rozměrů. Takto vzniklé polotovary dále slouží k výrobě finálních produktů kovovýroby.

Obnova prodejny smíšeného zboží

Obnova prodejny smíšeného zboží

Datum: 2. 7. 2019

"V rámci projektu došlo k celkové obnově venkovní části budovy prodejny. Byla vyměněna celá střešní krytina, došlo k oplechování a
výměně žlabových prvků. Vlhká venkovní omítka byla nahrazena novou fasádou, byl zřízen bezbariérový vstup a plechová vrata nahrazena za nová plastová."

Rekonstrukce střech firmy KOHAP s.r.o.

Rekonstrukce střech firmy KOHAP s.r.o.

Datum: 2. 7. 2019

Realizací projektu došlo k rekonstrukci střech nad současnými výrobními a skladovacími prostorami firmy, která se zabývá výrobou kartonových obalů a doplňků z kartonu. Původní povrch střech byl ošetřen proti zatékání vody, vyplněn pochozí pur pěnou nebo polystyrénem, vyrovnán a opatřen pochozím povrchem (plocha cca 1.700 m2).

Sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů

Sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů

Datum: 7. 6. 2019

Projektem žadatelka pořídila sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů k výrobě dámského a dětského oblečení, značky Fashion MAMI, který výrazně zrychlí výrobu a podstatně zlevní koncový výrobek.

Dokončení obnovy a dovybavení budovy Pivovaru Malešov

Dokončení obnovy a dovybavení budovy Pivovaru Malešov

Datum: 7. 6. 2019

Po 75 letech se firma Přátelský pivovar Malešov a.s. rozhodla obnovit tradici vaření piva v obci Malešov u Kutné Hory. V rámci projektu došlo k zhotovení střechy nad terasou a zábradlí na terase budovy pivovaru. Pivovar byl dovybaven chladícím boxem (velkoobjemovou kontejnerovou lednicí o velikosti místnosti) na stočené pivo, zařízením na lahvování, inteligentním systémem na řízení provozu chlazení a ohřevu varen. Pro pivní klub bylo pořízeno nové výčepní zařízení a osvětlení a jeho prostory byly vybaveny rustikálním patinovaným nábytkem.

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Datum: 16. 10. 2018

Realizace projektu spočívala v pořízení nového vybavení pro fotografické letecké práce a pozemní natáčení žadatele. Pro své podnikání zakoupil dron (nosnost min. 3,5 kg, 2x vysílač), filmařské kamery a související vybavení - náhledový tablet, sadu filmařských objektivů, náhledový monitor pro režiséra, SSD disky pro záznam vide a mikrofon ke kameře. Výsledkem projektu je profesionální filmařské vybavení, se kterým žadatel může realizovat zakázky na špičkové úrovni, a to i pro zahraniční produkce. Žadatel v souvislosti s realizací projektu vytvořil pracovní místo- operátor kamery.

Zobrazeno 1-30 ze 32

Dokončené projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS